Dnem 30. března 2022 vydává Česká národní banka druhou pamětní bankovku vnominální hodnotě 100 Kč s motivem budování československé měny. Bankovka je 84 mm široká a 194 mm dlouhá. Přípustná odchylka v její šířce je 1,5 mm a v její délce 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem, běločarým vodoznakem a ochranným proužkem. Stupňovitý vodoznak je umístěn na nepotištěném okraji bankovky (dále jen „kupon“) a tvoří jej portrét Karla Engliše. Vedle stupňovitého vodoznaku s portrétem Karla Engliše je směrem ke středu bankovky běločarý vodoznak označující hodnotu „100“ a květ sasanky. Ochranný proužek o šířce 1,4mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu zlícní strany v její pravé polovině. V průsvitu je na proužku čitelný opakující se negativní mikrotext „1880 – 1961“ a dva trojlístky“. Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou ve střední dolní části tiskového obrazce lícní a rubové strany v podobě linek a plošek v kruhu. V průsvitu proti světlu se linky a plošky soutiskové značky z obou stran bankovky spojí ve stylizovaná písmena KE. Bankovkový papír použitý pro tisk bankovek je opatřen viditelnými oranžovými ochrannými vlákny odélce přibližně 6 mm.

Na líci bankovky je v levé části tiskového obrazce portrét československého ministra financí a pozdějšího guvernéra Národní banky Československé Karla Engliše. Je vytištěn tiskem z hloubky vbarvě tmavohnědé. Text „KAREL ENGLIŠ“ je umístěn vlevo od portrétu a je vytištěn rovněž tiskem zhloubky v barvě tmavohnědé. Vpravo od portrétu je vyobrazena budova ústředí České národní banky v Praze se sousoším Světlonoše se lvem, která je vytištěna tiskem z plochy v odstínech zelené, okrové a hnědé barvy. Kolem sousoší je v řádcích opakující se pozitivní a negativní mikrotext sejmény představitelů centrální banky v letech 1919 - 2022. V dolní části budovy je umístěn hologram s motivem Řádu Tomáše Garrigue Masaryka III. třídy vzor 1990 s portrétem T. G. Masaryka z levého profilu. Vpravo od budovy je tiskem z hloubky vytištěna část slezské orlice v odstínech tmavohnědé barvy. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé jméno autorky výtvarného návrhu bankovky „EVA HAŠKOVÁ INV.“, vpravo jméno rytce „MARTIN SRB SC.“. V pravé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text označující nominální hodnotu bankovky „STO KORUN ČESKÝCH“, pod ním je ve dvou řádcích uveden text označující název emisní banky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“. Plocha písmen slova „STO“ je vyplněna opakujícím se mikrotextem „STO“. Vpravo od hologramu je označení představitele emisní banky textem „GUVERNÉR“ a faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky „2022“ je umístěn podtextem „GUVERNÉR“. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé. Na pásu při pravém okraji bankovky je negativně vyznačeno číslo „100“ a opakující semikrotext „100“. Podtisk bankovky je vytištěn tiskem z plochy s drobným rastrem v odstínech zelené, hnědé a okrové barvy.

V horní části kuponu je vytištěno tiskem z hloubky v odstínech zelené barvy hodnotové číslo „100“ označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna opakujícím se mikrotextem „KE“. Vdolní části kuponu je vytištěn v kruhové ploše tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé květ sasanky. Vkruhové ploše s květem sasanky je umístěn skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo „100“.

Na rubu bankovky je uprostřed tiskového obrazce vytištěno vyobrazení dvojice Gigantů z průčelí budovy Clam-Gallasova paláce v Praze. Vlevo od vyobrazení dvojice Gigantů je vytištěno průčelí Clam-Gallasova paláce v Praze, někdejšího sídla ministerstva financí Republiky československé. Vlevo od sousoší nahoře je umístěn velký státní znak České republiky. Průčelí Clam-Gallasova paláce, sousoší a státní znak jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavohnědé. Na pásu při levém okraji bankovky je negativně vyznačeno číslo „100“ a opakující se mikrotext „100“. Souběžně sespodní stranou bankovky je dole umístěn text „PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA“. Při spodním okraji bankovky je drobným písmem vlevo vytištěn text „© ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA“, uprostřed text „STÁTNÍ TISKARNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA“ a vpravo jméno rytce „MARTIN SRB SC.“. Všechny uvedené části tiskového obrazce a výplně hlubotiskových kontur jsou vytištěny tiskem zplochy v odstínech zelené, okrové, oranžové, hnědé a modré barvy.

V horní části kuponu je vytištěno tiskem z hloubky v odstínech zelené a okrové barvy číslo „100“ označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna opakujícím se mikrotextem „100“.

Označení série bankovky dvěma velkými písmeny abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky jsou vytištěny ve vodorovném směru vpravo dole na kuponu a svislém směru vlevo nahoře. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky vbarvě černé.